Home / Stiri agricultura / Fonduri pentru constructia unei instalatii de biogaz pentru o ferma de crestere a bovinelor

Fonduri pentru constructia unei instalatii de biogaz pentru o ferma de crestere a bovinelor

Prin Proiectul Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi va fi finanţată construcţia unei instalații de biogaz pentru o fermă de creştere a bovinelor

Proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi,” derulat de Ministerului Mediului şi Pădurilor şi finanţat de Banca Mondială va utiliza o parte dintre fondurile alocate (care se ridică la o valoare totală de 60,04 mil. euro) pentru un proiect pilot prin care se va construi, în cadrul unei ferme de creştere a bovinelor,o instalaţie de producere de biogaz şi energie, cu scopul de a promova adoptarea pe scară largă a acestei tehnologii.

Echipa Proiectului va organiza un proces de selecţie pentru ferma în care se va realiza investiţia, acesta urmând să se desfăşoare în mai multe etape, pe baza unei „liste lungi” incluzând fermele care se încadrează în criteriile de eligibilitate şi îşi exprimă interesul de a participa

instalatii biobazCriteriile de eligibilitate pentru întocmirea „listei lungi” sunt următoarele:

–   activitatea principală a fermei: creşterea bovinelor

–   capacitatea medie: mai mare de 150 Unităţi Vită Mare (UVM)

–   fermele vor trebui să aibă cel puţin trei ani de operare continuă la capacitatea declarată;

–   trebuie sa fie uşor accesibilă şi disponibilă pentru activităţi de demonstrare şi instruire, iar proprietarul trebuie să fie de acord să împartă experienţa sa cu alte ferme interesate, cu scopul de a extinde utilizarea instalaţiilor de biogaz în Romania;

–  vor fi avute în vedere atât fermele de stat cât şi cele private;

–  capacitatea financiară dovedită a fermei şi acceptul proprietarului de a cofinanţa ajutorul financiar nerambursabil şi de a suporta costurile de operare;

–  ferma trebuie să deţină terenul potrivit pentru construcţia instalaţiei de biogaz, precum şi terenul agricol şi echipamentele necesare pentru utilizarea efluentului din instalaţia de biogaz;

–   ferma trebuie să aibă capacitatea de a utiliza sau vinde gazul/energia produsă pentru a asigura viabilitatea operării instalaţiei de biogaz.

Fermele care răspund criteriilor de eligibilitate și își exprimă interesul vor fi înscrise pe „lista lungă” şi vor participa la etapa următoare de selecţie de către un Consultant angajat de proiect pentru furnizarea acestui serviciu, pe o perioadă determinată de trei luni.

Cei interesaţi pot transmite Cererea de exprimare a interesului, cuprinzând datele de identificare ale fermei, forma de proprietate şi răspunsul la criteriile de eligibilitate precizate mai sus, la adresa:

Ministerul Mediului şi Pădurilor

Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”

În atenţia:        D-lui Valentin Alexandrescu, Director UMP

D-na Cornelia Munteanu, Specialist Achiziţii

B-dul Libertăţii nr. 12, etaj 2, camera 304 B, Sector 5, Bucureşti

Telefon/Fax: +40-21-317-04-03

E-mail:  cornelia.munteanu@mmediu.ro ; Termenul limită pentru depunerea Cererilor de exprimare a interesului este 30 iulie 2010, ora 13:00.

Pentru realizarea acestui proiect pilot, Ministerul Mediului a demarat și procesul de selectie a unui consultant cu expertiză internațională de cel puțin 5 ani în proiectarea, construcția și operarea instalațiilor de biogaz, pentru oferirea de servicii de consultanță pentru studii de pre-fezabilitate în vederea identificării fermelor și sistemelor de biogaz adecvate, inclusiv proiectarea inițială și costurile preliminare.

Printre criteriile care trebuie respectate de cei care participă la procesul de selecție se numără: experiență în regiune cu proiecte cu finanțare de la UE sau Banca Mondială, experiență de cel putin 2 ani în proiecte similare la nivel internațional, abilități de comunicare, cunoașterea  limbii engleze. CV- uri trebuie scrise în limba engleză și trimise la aceleași date de contact de mai sus până la 15 iulie 2010, ora 14:00. Sunt acceptate și cv-urile trimise pe adresa de e-mail.

Consultantul va fi ales pe baza Selecției Consultanților Individuali (SCI), în conformitate cu procedurile stabilite  de Banca Mondială în Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers, mai 2004.

Mai multe detalii despre desfășurarea selecțiilor puteți găsi pe site-ul www.inpcp.ro, la secțiunea Licitații.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE despre Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi

România a primit un împrumut de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi un Ajutor financiar nerambursabil de la Facilitatea Globală de Mediu pentru a sprijini implementarea Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” (Proiectul) în localităţile selectate ca vulnerabile sau potenţial vulnerabile la poluarea cu nutrienţi (ZVN).

Valoarea proiectului, care va fi implementat pe o perioadă de 5 ani, este de 60,04 mil euro. Sursele de finanţare sunt: împrumut Banca Mondială – 50 mil. euro, donaţie Facilitatea Globală de Mediu (GEF)-  aprox. 4,01 mil euro, contribuţii Consilii Judeţene- 1,40 mil. euro, contribuţii Consilii Locale: 3,63 mil. euro, contribuţie ANAR (Administraţia Naţională Apele Române) – 1 mil. euro.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă acordarea de sprijin Guvernului României în vederea alinierii la cerinţele Directivei Nitraţilor a UE prin: (a) reducerea evacuărilor de nutrienţi în corpurile de apă, (b) promovarea schimbărilor comportamentale la nivel regional, şi (c) sprijin pentru întărirea cadrului de reglementare şi capacităţii instituţionale.  Obiectivul global de mediu este reducerea pe termen lung a evacuărilor de nutrienţi în apele ce se varsă în Dunăre şi Marea Neagră, printr-un management integrat al solului şi apelor.

Proiectul implică activități de colectare, depozitare și gestionare a gunoiului de grajd și a gunoiului menajer, dotarea comunităților locale cu echipamente pentru colectarea și împrăștierea ca fertilizant organic a gunoiului de grajd, dotarea gospodăriilor cu platforme individuale de depozitare a gunoiului de grajd, construcția unor platforme comunale de depozitare și management al gunoiului de grajd, reabilitarea pajiștilor comunale și crearea unor bariere vegetale de protecție în jurul platformelor comunale, dar mai ales dezvoltarea unui sistem central de furnizare a apei potabile, dezvoltat concomitent cu un sistem centralizat de canalizare şi de epurare a apelor uzate. Aceste măsuri vor elimina riscul îmbolnăvirii cauzate de consumul de apă infestată și vor promova utilizarea eficientă a gunoiului de grajd care, în acest mod, nu va mai fi un factor poluant. Poluarea cu nitrați este un proces care afectează pânza freatică, oamenii și întreg ecosistemul.

Sudul României figurează printre zonele din Uniunea Europeană în care apele subterane conţin niveluri crescute de nitraţi, conform unui raport referitor la implementarea Directivei Nitraţilor, publicat de Comisia Europeană şi bazat pe monitorizarea concentraţiei de nitraţi din apele subterane şi de suprafaţa efectuată de Administraţia Naţională „Apele Române”.

S-ar putea sa iti placa si

Gerald Schweighofer

Gerald Schweighofer – austriacul care ne lasă fără păduri

Gerald Schweighofer este deţinătorul Holzindustrie Schweighofer care face parte din Grupul Schweighofer. Compania îşi are …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *